สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ (ร้านยา)

          สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ เป็นร้านยาที่ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพ ที่สนับสนุนด้านการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ รวมทั้งให้บริการจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ เผยแพร่ แนะนำให้คำปรึกษาเรื่องยาและสุขภาพแก่ผู้มารับบริการและประชาชนทั่วไป โดยมีเภสัชกรประจำร้านตลอดเวลาทำการ เปิดบริการ 2 สาขา ได้แก่

สาขา 1สาขา 2

สาขา 1 ตั้งบริเวณตรงข้ามวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี


เปิดให้บริการ
(จันทร์- ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 20.30 น.) 
(เสาร์- อาทิตย์ เวลา 9.00 น. – 20.30 น.) 
เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
โทรศัพท์: 045-957860

สาขา 2 ตั้งบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชานี 

 

เปิดให้บริการ
วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 08.30 น. – 20.30 น. 
เว้นวันอาทิตย์ วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
โทรศัพท์: 045-353646 ตารางอาจารย์เภสัชกรผู้ปฏิบัติงาน