ข่าวกิจกรรม

ศิษย์เก่า
รูปข่าว หัวข้อข่าว
phar_news_icon ขอเชิญร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี วันสถาปนา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชิงเงินรางวัล 5,000 บาท
26 มิถุนายน 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     199 ครั้ง
phar_news_icon คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นิธิศ ธานี (ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์)
24 พฤษภาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     251 ครั้ง
phar_news_icon Online Ontour 2023 EP.4 เรื่อง บทบาทเภสัชกรยุคใหม่และบทบาทเภสัชกรในงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ
10 มีนาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     311 ครั้ง
phar_news_icon คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ทรัพย์พานิช พลาบัญช์ ศิษย์เก่า รุ่นที่ 12 เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล "เภสัชกรคนดีศรีอีสาน" ประจำปี 2566
20 กุมภาพันธ์ 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     405 ครั้ง
phar_news_icon หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ เปิดรับสมัครบุคลากรใหม่ ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา
20 กุมภาพันธ์ 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     183 ครั้ง
phar_news_icon ขอแสดงความยินดี​กับเภสัช​กรศิษย์เก่า​ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
21 พฤศจิกายน 2565     พงศ์ภรณ์ ราตรี     1,131 ครั้ง