ข่าวกิจกรรม

ศิษย์เก่า
รูปข่าว หัวข้อข่าว
phar_news_icon ผลการแข่งขันการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่าและโปสเตอร์งานประชุมวิชาการระดับชาติ The 15th Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2024: Pharmacy Innovation: Transforming Healthcare for a Better Tomorrow
20 กุมภาพันธ์ 2567     ดารุณี นามห่อ     63 ครั้ง
phar_news_icon คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2566
23 พฤศจิกายน 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     161 ครั้ง
phar_news_icon ภก.จิตติศักดิ์ คำตัน ศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รุ่นที่ 7 คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทผลงาน Innovation / Technology ในการประชุม HACC FORUM ครั้งที่ 16
6 พฤศจิกายน 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     137 ครั้ง
phar_news_icon ภก.สง่า มั่นยืน ศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รุ่นที่ 6 คว้ารางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงาน E-Poster presentation ในการประชุม HACC FORUM ครั้งที่ 16
6 พฤศจิกายน 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     164 ครั้ง
phar_news_icon ขอเชิญร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี วันสถาปนา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชิงเงินรางวัล 5,000 บาท
26 มิถุนายน 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     448 ครั้ง
phar_news_icon คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นิธิศ ธานี (ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์)
24 พฤษภาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     520 ครั้ง
phar_news_icon Online Ontour 2023 EP.4 เรื่อง บทบาทเภสัชกรยุคใหม่และบทบาทเภสัชกรในงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ
10 มีนาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     565 ครั้ง
phar_news_icon คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ทรัพย์พานิช พลาบัญช์ ศิษย์เก่า รุ่นที่ 12 เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล "เภสัชกรคนดีศรีอีสาน" ประจำปี 2566
20 กุมภาพันธ์ 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     657 ครั้ง
phar_news_icon หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ เปิดรับสมัครบุคลากรใหม่ ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา
20 กุมภาพันธ์ 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     386 ครั้ง
phar_news_icon ขอแสดงความยินดี​กับเภสัช​กรศิษย์เก่า​ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
21 พฤศจิกายน 2565     พงศ์ภรณ์ ราตรี     1,473 ครั้ง