ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2566

phar_news_icon

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี🎉🎉🎉

ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2566 ดังนี้

1.รศ.ดร.ภญ.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ อาจารย์กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม กันเกราช่อที่ 16 ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ด้านผลงานดีเด่น 

2.ผศ.ภก.ประสิทธิชัย พูลผล อาจารย์กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ กันเกราช่อที่ 18 ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ด้านผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน

3.ภก.วัชรินทร์ แท่งทอง กันเกราช่อที่ 22 ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ด้านศิษย์เก่ารุ่นใหม่


Share this Post: