บุคลากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นายพงศ์ภรณ์ ราตรี

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

คุณวุฒิ
   ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา
       - ปี พ.ศ.2564
phar_user

นายพงศ์ภรณ์ ราตรี
Mr.Pongporn Ratree
ตำแหน่ง: นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
: 045353634
: pongporn.r@ubu.ac.th


ติดต่อ นายพงศ์ภรณ์ ราตรี

วัน/เวลา ทำการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed