ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วิธีการคำนวณคะแนนรอบโควตา

phar_news_icon

วิธีการคำนวณคะแนนรอบโควตา (ใช้คะแนน A - Level) ประจำปีการศึกษา 2566

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

Share this Post: