ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ตารางเรียนระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566

phar_news_icon

งานบริการการศึกษาขอประชาสัมพันธ์ตารางเรียนระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2566

นักศึกษาตรวจสอบตารางเรียนและแจ้งความประสงค์รับเอกสารประกอบการเรียนได้จากลิงก์นี้  https://apps.phar.ubu.ac.th/stu/login_timetable.php

อาจารย์และบุคลากรตรวจสอบตารางเรียนได้จากลิงก์นี้ https://apps.phar.ubu.ac.th/nc/timetable_report_all.php?id=377

ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้แจ้งความประสงค์รับเอกสารประกอบการเรียน  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566  เป็นต้นไป

Share this Post: