ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Online Ontour 2023 EP.4 เรื่อง บทบาทเภสัชกรยุคใหม่และบทบาทเภสัชกรในงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ

phar_news_icon

ขอเชิญศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและผู้ที่สนใจทุกท่านรับชมและร่วมพูดคุย ในกิจกรรม Online Ontour 2023 EP.4 เรื่อง บทบาทเภสัชกรยุคใหม่และบทบาทเภสัชกรในงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ 
  • บทบาทของเภสัชกรในโรงพยาบาล
  • บทบาทเภสัชกรในงานเภสัชกรรมปฐมภูมิต่างๆ
  • งาน Telepharmacy
  • งานที่ท้าทายของเภสัชกรยุคใหม่
    ใน วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 9.00-11.00 น. 
    รับชมพร้อมกัน ทาง FB LIVE ผ่าน group RX-UBU


Share this Post: