บุคลากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

คุณวุฒิ
   เกษตรศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์
       - ปี พ.ศ.2544
phar_user

นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
Mr.Wuttipong Junpan
ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
: 045353609
: wuttipong.c@ubu.ac.th


ติดต่อ นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

วัน/เวลา ทำการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed