บุคลากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

น.ส.เบญจภัค มิ่งขวัญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

คุณวุฒิ
   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ
       - ปี พ.ศ.2542
phar_user

น.ส.เบญจภัค มิ่งขวัญ
Ms.Benjapak Mingkwan
ตำแหน่ง: รักษาการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
: 045353624
: benjapak.m@ubu.ac.th


ติดต่อ น.ส.เบญจภัค มิ่งขวัญ

วัน/เวลา ทำการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed