บุคลากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นายวีระวุท กะชา

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

คุณวุฒิ
   วิทยาศาสตร์บัณฑิต เกษตรศาสตร์
       - ปี พ.ศ.2545
phar_user

นายวีระวุท กะชา
Mr.Weerawut Kacha
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
: 045353643
: weerawut.k@ubu.ac.th


ติดต่อ นายวีระวุท กะชา

วัน/เวลา ทำการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed