บุคลากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน

เภสัชกร

คุณวุฒิ
   เภสัชศาสตรบัณฑิต
       - ปี พ.ศ.2533
       - จาก มหาวิทยาลัยขอนเเก่น
       - ประเทศ ไทย
   Ph.D. (Pharmaceutical Sciences)
       - ปี พ.ศ.2540
       - จาก The Robert Gordon University, Aberdeen
       - ประเทศ สหราชอาณาจักร
phar_user

รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน
Assoc.Prof.Dr.Wipawee Saohin
ตำแหน่ง: เภสัชกร
: 045353623
: wipawee.s@ubu.ac.th


ติดต่อ รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน

วัน/เวลา ทำการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed