บุคลากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์

อาจารย์

คุณวุฒิ
   เภสัชศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)
       - ปี พ.ศ.2549
       - จาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
       - ประเทศ ไทย
ตำแหน่งบริหาร
สมาชิกองค์กรวิชาชีพ
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานวิชาการ
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ทรัพย์สินทางปัญญา/สิทธิบัตร
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ทุนวิจัยที่ได้รับ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด โปรดอัพเดทข้อมูลล่าสุด

phar_user

ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
Dr.Saksakol Paratsaphan
ตำแหน่ง: อาจารย์
: 045353617
: saksakol.p@ubu.ac.th

phar_scopus metrics overview
- 1 Documents by author
- 1 Citations by 1 documents
- 1 h-index

ติดต่อ ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์

วัน/เวลา ทำการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed