บุคลากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
   Doctor of Philosophy (Pharmacy Health Care Administration)
       - ปี พ.ศ.2550
       - จาก University of Florida
       - ประเทศ สหรัฐอเมริกา
   เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชกรรมโรงพยาบาล)
       - ปี พ.ศ.2540
       - จาก มหาวิทยาลัยมหิดล
       - ประเทศ ไทย
   เภสัชศาสตร์บัณฑิต
       - ปี พ.ศ.2535
       - จาก มหาวิทยาลัยมหิดล
       - ประเทศ ไทย
ตำแหน่งบริหาร
สมาชิกองค์กรวิชาชีพ
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานวิชาการ
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ทรัพย์สินทางปัญญา/สิทธิบัตร
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ทุนวิจัยที่ได้รับ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด โปรดอัพเดทข้อมูลล่าสุด

phar_user

ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
Asst.Prof.Dr.Sawaeng Watcharathanakij
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
: 045353623
: sawaeng.w@ubu.ac.th

phar_scopus metrics overview
- 6 Documents by author
- 132 Citations by 131 documents
- 5 h-index

ติดต่อ ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ

วัน/เวลา ทำการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed