บุคลากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.ธีระพงษ์ มนต์มธุรพจน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
ตำแหน่งบริหาร
สมาชิกองค์กรวิชาชีพ
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานวิชาการ
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ทรัพย์สินทางปัญญา/สิทธิบัตร
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ทุนวิจัยที่ได้รับ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด โปรดอัพเดทข้อมูลล่าสุด

phar_user

ผศ.ธีระพงษ์ มนต์มธุรพจน์
Asst.Prof.Teerapong Monmaturapoj
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
: 045-353626
: teerapong.m@ubu.ac.th

phar_scopus metrics overview
- 4 Documents by author
- 55 Citations by 55 documents
- 4 h-index

ติดต่อ ผศ.ธีระพงษ์ มนต์มธุรพจน์

วัน/เวลา ทำการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed