บุคลากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

น.ส.ชัญญานุช ช่วงชิง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

คุณวุฒิ
   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ
       - ปี พ.ศ.2541
   บริหารธุรกิจบัณฑิต บัญชี
       - ปี พ.ศ.2535
phar_user

น.ส.ชัญญานุช ช่วงชิง
Ms.Chanyanut Chuangching
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
: 045353608
: chatchai.c@ubu.ac.th


ติดต่อ น.ส.ชัญญานุช ช่วงชิง

วัน/เวลา ทำการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed