บุคลากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
   เภสัชศาสตร์บัณฑิต Pharmaceutical Sciences
       - ปี พ.ศ.2544
       - จาก Khon Kaen University
       - ประเทศ ไทย
   Ph.D. Pharmaceutical Sciences
       - ปี พ.ศ.2552
       - จาก University Of Bath
       - ประเทศ สหราชอาณาจักร
ตำแหน่งบริหาร
สมาชิกองค์กรวิชาชีพ
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานวิชาการ
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ทรัพย์สินทางปัญญา/สิทธิบัตร
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ทุนวิจัยที่ได้รับ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด โปรดอัพเดทข้อมูลล่าสุด

phar_user

ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
Asst.Prof.Dr.Chonladda Pitchayajittipong
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
: 045353623
: chonladda.p@ubu.ac.th

phar_scopus metrics overview
- 4 Documents by author
- 78 Citations by 77 documents
- 3 h-index

ติดต่อ ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์

วัน/เวลา ทำการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed