บุคลากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นางณัฐภรณ์ จันทร์จรัสจิตต์

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

คุณวุฒิ
   วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ
       - ปี พ.ศ.2547
   วิทยาศาสตร์บัณฑิต เกษตรศาสตร์
       - ปี พ.ศ.2542
phar_user

นางณัฐภรณ์ จันทร์จรัสจิตต์
Mrs.Nutthaporn Janjarasjitt
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
: 045353643
: natthaporn.j@ubu.ac.th


ติดต่อ นางณัฐภรณ์ จันทร์จรัสจิตต์

วัน/เวลา ทำการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed