บุคลากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์

อาจารย์

คุณวุฒิ
   เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์
       - ปี พ.ศ.2538
   Ph.D. Medicinal and Natural Product Chemistry
       - ปี พ.ศ.2546
       - จาก มหาวิทยาลัยไอโอวา
       - ประเทศ สหรัฐอเมริกา
ตำแหน่งบริหาร
สมาชิกองค์กรวิชาชีพ
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานวิชาการ
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ทรัพย์สินทางปัญญา/สิทธิบัตร
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ทุนวิจัยที่ได้รับ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด โปรดอัพเดทข้อมูลล่าสุด

phar_user

ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
Asst.Prof.Dr.Charuwan Thanawiroon
ตำแหน่ง: อาจารย์
: 045353623
: charuwan.t@ubu.ac.th

phar_scopus metrics overview
- 7 Documents by author
- 394 Citations by 350 documents
- 5 h-index

ติดต่อ ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์

วัน/เวลา ทำการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed