บุคลากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นางธนาพา เชียงแสน

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

คุณวุฒิ
   บริหารธุรกิจบัณฑิต บัญชี
       - ปี พ.ศ.2548
phar_user

นางธนาพา เชียงแสน
Mrs.Tanapa Cheangsan
ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
: 045353620
: tanapa.c@ubu.ac.th


ติดต่อ นางธนาพา เชียงแสน

วัน/เวลา ทำการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed