บุคลากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นางนิธินันท์ สุยะลา

บุคลากรชำนาญการ

คุณวุฒิ
   บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจบริการ
       - ปี พ.ศ.2548
phar_user

นางนิธินันท์ สุยะลา
Mrs.Nithinan Suyala
ตำแหน่ง: บุคลากรชำนาญการ
: 045353606
: nithinan.s@ubu.ac.th


ติดต่อ นางนิธินันท์ สุยะลา

วัน/เวลา ทำการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed