บุคลากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ภก.ทวีสิทธิ วีระวัธนชัย

อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถ

คุณวุฒิ
phar_user

ภก.ทวีสิทธิ วีระวัธนชัย
Mr.Taweesit Werawatthanachai
ตำแหน่ง: อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถ
:
: tawesit@gmail.com


ติดต่อ ภก.ทวีสิทธิ วีระวัธนชัย

วัน/เวลา ทำการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed