บุคลากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นางแวว ถนอมวงค์

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

คุณวุฒิ
   วิทยาศาสตร์บัณฑิต เกษตรศาสตร์
       - ปี พ.ศ.2547
phar_user

นางแวว ถนอมวงค์
Mrs.Waew Thanomwong
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
: 045353644
: waew.k@ubu.ac.th


ติดต่อ นางแวว ถนอมวงค์

วัน/เวลา ทำการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed