บุคลากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.ฑิภาดา สามสีทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ

คุณวุฒิ
   เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชกรรมโรงพยาบาล
       - ปี พ.ศ.2553
ตำแหน่งบริหาร
สมาชิกองค์กรวิชาชีพ
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานวิชาการ
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ทรัพย์สินทางปัญญา/สิทธิบัตร
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ทุนวิจัยที่ได้รับ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด โปรดอัพเดทข้อมูลล่าสุด

phar_user

ผศ.ฑิภาดา สามสีทอง
Asst.Prof.Tipada Samseethong
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
: 045353620
: tipada.s@ubu.ac.th

phar_scopus metrics overview
- 1 Documents by author
- 5 Citations by 5 documents
- 1 h-index

ติดต่อ ผศ.ฑิภาดา สามสีทอง

วัน/เวลา ทำการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed