บุคลากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.ประสิทธิชัย พูลผล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
   เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์
       - ปี พ.ศ.2553
       - จาก มหาวิทยาลัย​อุบล​ราชธานี​
       - ประเทศ ไทย
   เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก
       - ปี พ.ศ.2559
       - จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       - ประเทศ ไทย
ตำแหน่งบริหาร
สมาชิกองค์กรวิชาชีพ
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานวิชาการ
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ทรัพย์สินทางปัญญา/สิทธิบัตร
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ทุนวิจัยที่ได้รับ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด โปรดอัพเดทข้อมูลล่าสุด

phar_user

ผศ.ประสิทธิชัย พูลผล
Asst.Prof.Prasittichai Poonphol
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
: 045353623
: prasittichai.p@ubu.ac.th


ติดต่อ ผศ.ประสิทธิชัย พูลผล

วัน/เวลา ทำการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed