บุคลากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
   Doctor of Philosophy (Neuroscience)
       - ปี พ.ศ.2553
       - จาก The University of Manchester
       - ประเทศ สหราชอาณาจักร
   Master of Science (Biotechnology)
       - ปี พ.ศ.2547
       - จาก The University of Queensland
       - ประเทศ ออสเตรเลีย
   Master of Science (Physiology)
       - ปี พ.ศ.2541
       - จาก Mahidol University
       - ประเทศ ไทย
   Nursing Sciences
       - ปี พ.ศ.2534
       - จาก Khon Kaen University
       - ประเทศ ไทย
ตำแหน่งบริหาร
สมาชิกองค์กรวิชาชีพ
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานวิชาการ
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ทรัพย์สินทางปัญญา/สิทธิบัตร
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ทุนวิจัยที่ได้รับ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด โปรดอัพเดทข้อมูลล่าสุด

phar_user

ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
Asst.Prof.Dr.Pajaree Tongngok
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
: 045353623
: pajaree.t@ubu.ac.th

phar_scopus metrics overview
- 1 Documents by author
- 123 Citations by 123 documents
- 1 h-index

ติดต่อ ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก

วัน/เวลา ทำการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed