บุคลากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

น.ส.พิชญาพร ขาวเลิศ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

คุณวุฒิ
   บริหารธุรกิจบัณฑิต บัญชี
       - ปี พ.ศ.2549
phar_user

น.ส.พิชญาพร ขาวเลิศ
Ms.Pitchayaporn Kaolerd
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
: 045353608
: pichayaporn.kao@ubu.ac.th


ติดต่อ น.ส.พิชญาพร ขาวเลิศ

วัน/เวลา ทำการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed