บุคลากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร.ณรงค์ชัย จักษุพา

อาจารย์

คุณวุฒิ
   เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์
       - ปี พ.ศ.2539
   เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชศาสตร์
       - ปี พ.ศ.2542
ตำแหน่งบริหาร
สมาชิกองค์กรวิชาชีพ
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานวิชาการ
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ทรัพย์สินทางปัญญา/สิทธิบัตร
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ทุนวิจัยที่ได้รับ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด โปรดอัพเดทข้อมูลล่าสุด

phar_user

ดร.ณรงค์ชัย จักษุพา
Dr.Narongchai Chaksupa
ตำแหน่ง: อาจารย์
: 045353623
: narongchai.c@ubu.ac.th


ติดต่อ ดร.ณรงค์ชัย จักษุพา

วัน/เวลา ทำการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed