บุคลากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

น.ส.ณัฐาดานันท์ สมลา

เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด

คุณวุฒิ
   ปวส. พาณิชยกรรมและการออกแบบ
       - ปี พ.ศ.2549
phar_user

น.ส.ณัฐาดานันท์ สมลา
Ms.Natthadanan Somla
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
: 045353623
: thanita.s@ubu.ac.th


ติดต่อ น.ส.ณัฐาดานันท์ สมลา

วัน/เวลา ทำการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed