บุคลากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อาจารย์กมลชนก จิตอารี

อาจารย์

คุณวุฒิ
ตำแหน่งบริหาร
สมาชิกองค์กรวิชาชีพ
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานวิชาการ
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ทรัพย์สินทางปัญญา/สิทธิบัตร
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ทุนวิจัยที่ได้รับ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด โปรดอัพเดทข้อมูลล่าสุด

phar_user

อาจารย์กมลชนก จิตอารี
Kamonchanok jitaree
ตำแหน่ง: อาจารย์
: 045353623
: kamonchanok.j@ubu.ac.th

phar_scopus metrics overview
- 1 Documents by author
- 10 Citations by 10 documents
- 1 h-index

ติดต่อ อาจารย์กมลชนก จิตอารี

วัน/เวลา ทำการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed