บุคลากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นายนเรศน์ กำลังดี

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

คุณวุฒิ
   ม.6
       - ปี พ.ศ.2543
phar_user

นายนเรศน์ กำลังดี
Mr.Naret kamlangdee
ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
: 045353613
: naret.k@ubu.ac.th


ติดต่อ นายนเรศน์ กำลังดี

วัน/เวลา ทำการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed