บุคลากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

น.ส.สุขุมา พวงมะลิ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

คุณวุฒิ
phar_user

น.ส.สุขุมา พวงมะลิ
Ms.Sukhuma Puangmali
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
: 045353625
: sukhuma.p@ubu.ac.th


ติดต่อ น.ส.สุขุมา พวงมะลิ

วัน/เวลา ทำการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed