บุคลากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นางสาวิตรี สอนพงษ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

คุณวุฒิ
   วิทยาศาสตร์บัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์
       - ปี พ.ศ.2551
phar_user

นางสาวิตรี สอนพงษ์
Mrs.Sawitree Sornphong
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
: 045353634
: sawitree.s@ubu.ac.th


ติดต่อ นางสาวิตรี สอนพงษ์

วัน/เวลา ทำการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed