บุคลากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

น.ส.ดารุณี นามห่อ

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

คุณวุฒิ
   ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการท่องเที่ยว
       - ปี พ.ศ.2556
phar_user

น.ส.ดารุณี นามห่อ
Ms.Darunee Namho
ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
: 045353603
: darunee.n@ubu.ac.th


ติดต่อ น.ส.ดารุณี นามห่อ

วัน/เวลา ทำการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed