บุคลากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
   เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์
       - ปี พ.ศ.2539
       - จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       - ประเทศ ไทย
   PharmD.
       - ปี พ.ศ.2541
       - จาก University of Illinois, Chicago
       - ประเทศ สหรัฐอเมริกา
   Ph.D. Clinical Pharmacy
       - ปี พ.ศ.2545
       - จาก ฺBradford University
       - ประเทศ สหราชอาณาจักร
ตำแหน่งบริหาร
สมาชิกองค์กรวิชาชีพ
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานวิชาการ
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ทรัพย์สินทางปัญญา/สิทธิบัตร
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ทุนวิจัยที่ได้รับ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด โปรดอัพเดทข้อมูลล่าสุด

phar_user

ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย
Asst.Prof.Dr.Nonglek Kunwaradisai
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
: 045353623
: nonglek.k@ubu.ac.th


ติดต่อ ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย

วัน/เวลา ทำการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed