บุคลากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์

นักการภารโรง

คุณวุฒิ
phar_user

นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
Mr.Jirutte Phumsawasde
ตำแหน่ง: นักการภารโรง
: 045353604
: noppadol.p@ubu.ac.th


ติดต่อ นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์

วัน/เวลา ทำการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed