บุคลากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

น.ส.นุชจรีย์ มณีจักร์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

คุณวุฒิ
   วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี
       - ปี พ.ศ.2548
phar_user

น.ส.นุชจรีย์ มณีจักร์
Ms.Nuchjaree Maneejuk
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
: 045353610
: nuchajaree.m@ubu.ac.th


ติดต่อ น.ส.นุชจรีย์ มณีจักร์

วัน/เวลา ทำการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed