บุคลากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นายอิศราวุธ สายมาศ

ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

คุณวุฒิ
phar_user

นายอิศราวุธ สายมาศ
Mr.Itsarawut Saimas
ตำแหน่ง: ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
: 045353634
: itsarawut.s@ubu.ac.th


ติดต่อ นายอิศราวุธ สายมาศ

วัน/เวลา ทำการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed