บุคลากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นายณัฐวุฒิ บรรเรืองทอง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

คุณวุฒิ
   วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์
       - ปี พ.ศ.2559
phar_user

นายณัฐวุฒิ บรรเรืองทอง
Mr.Natthawut Banruengthong
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
: 045353634
: natthawut.b@ubu.ac.th


ติดต่อ นายณัฐวุฒิ บรรเรืองทอง

วัน/เวลา ทำการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed