บุคลากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นางพิชชานันท์ อร่ามโชติ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

คุณวุฒิ
phar_user

นางพิชชานันท์ อร่ามโชติ
Mrs.Pitchanan Aramchot
ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
: 045353639
: pitchanan.s@ubu.ac.th


ติดต่อ นางพิชชานันท์ อร่ามโชติ

วัน/เวลา ทำการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed