บุคลากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อ.ศรีสกุล ศรีสุข

อาจารย์

คุณวุฒิ
phar_user

อ.ศรีสกุล ศรีสุข
Srisakul Srisuk
ตำแหน่ง: อาจารย์
: 045353629
: srisakul.s@ubu.ac.th

phar_scopus metrics overview
- 1 Documents by author
- 0 Citations by 0 documents
- 0 h-index

ติดต่อ อ.ศรีสกุล ศรีสุข

วัน/เวลา ทำการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed