บุคลากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

น.ส.สุกัญญา ปุยฝ้าย

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

คุณวุฒิ
phar_user

น.ส.สุกัญญา ปุยฝ้าย
Ms.Sukanya Pooyphay
ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
: 045353643
: sukanya.po@ubu.ac.th

phar_scopus metrics overview
- 1 Documents by author
- 3 Citations by 3 documents
- 1 h-index

ติดต่อ น.ส.สุกัญญา ปุยฝ้าย

วัน/เวลา ทำการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed