บุคลากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.ดร.สุรีวัลย์ บำรุงไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
ตำแหน่งบริหาร
สมาชิกองค์กรวิชาชีพ
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานวิชาการ
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ทรัพย์สินทางปัญญา/สิทธิบัตร
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ทุนวิจัยที่ได้รับ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 25 สิงหาคม 2565

phar_user

ผศ.ดร.สุรีวัลย์ บำรุงไทย
Asst.Prof.Dr.Sureewan Bumrungthai
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
:
: sureewan.b@ubu.ac.th

phar_scopus metrics overview
- 15 Documents by author
- 119 Citations by 114 documents
- 5 h-index

ติดต่อ ผศ.ดร.สุรีวัลย์ บำรุงไทย

วัน/เวลา ทำการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed