บุคลากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

น.ส.วิสสุดา สมโชค

เจ้าหน้าที่ประจำสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

คุณวุฒิ
phar_user

น.ส.วิสสุดา สมโชค
Ms.Wissuda Somchok
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประจำสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
:
:


ติดต่อ น.ส.วิสสุดา สมโชค

วัน/เวลา ทำการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed