บุคลากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

น.ส.ศิริรัตน์ องอาจ

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

คุณวุฒิ
   ปริญญาตรี ชีววิทยา
       - ปี พ.ศ.2564
phar_user

น.ส.ศิริรัตน์ องอาจ
Ms.Sirirat Ongart
ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
:
: sirirat.o@ubu.ac.th


ติดต่อ น.ส.ศิริรัตน์ องอาจ

วัน/เวลา ทำการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed