บุคลากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร.อนุสรณ์ เปาะสะเกษ

อาจารย์

คุณวุฒิ
   ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สรีรวิทยาการแพทย์
       - ปี พ.ศ.2565
   วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สรีรวิทยาการแพทย์
       - ปี พ.ศ.2562
   วิทยาศาสตร์บัณฑิต ชีววิทยา
       - ปี พ.ศ.2560
ตำแหน่งบริหาร
สมาชิกองค์กรวิชาชีพ
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานวิชาการ
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ทรัพย์สินทางปัญญา/สิทธิบัตร
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ทุนวิจัยที่ได้รับ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 5 กันยายน 2566

phar_user

ดร.อนุสรณ์ เปาะสะเกษ
Dr.Anuson Poasakate
ตำแหน่ง: อาจารย์
:
: anuson.p@ubu.ac.th


ติดต่อ ดร.อนุสรณ์ เปาะสะเกษ

วัน/เวลา ทำการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed