บุคลากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

น.ส.ธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

คุณวุฒิ
  
       - ปี พ.ศ.2552
phar_user

น.ส.ธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
Ms.Thunyalak TivatkoonPorn
ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
: 045353611
: thunyalak.t@ubu.ac.th


ติดต่อ น.ส.ธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์

วัน/เวลา ทำการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed