บุคลากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ

รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
   Ph.D. Pharmaceutical Sciences
       - ปี พ.ศ.2555
       - จาก มหาวิทยาลัยโทยามา
       - ประเทศ ญี่ปุ่น
ตำแหน่งบริหาร
สมาชิกองค์กรวิชาชีพ
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานวิชาการ
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ทรัพย์สินทางปัญญา/สิทธิบัตร
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ทุนวิจัยที่ได้รับ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด โปรดอัพเดทข้อมูลล่าสุด

phar_user

รศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
Assoc.Prof.Dr.Pornthip Waiwut
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
: 045353623
: porntip.w@ubu.ac.th

phar_scopus metrics overview
- 23 Documents by author
- 380 Citations by 345 documents
- 11 h-index

ติดต่อ รศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ

วัน/เวลา ทำการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed