บุคลากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

น.ส.ประไพจิตร สาตะรักษ์

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

คุณวุฒิ
   ปวส. คหกรรมทั่วไป
       - ปี พ.ศ.2529
phar_user

น.ส.ประไพจิตร สาตะรักษ์
Ms.Prapaijit Sataruk
ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
: 045353636
: parpaijit.m@ubu.ac.th


ติดต่อ น.ส.ประไพจิตร สาตะรักษ์

วัน/เวลา ทำการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed