บุคลากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์

รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
   วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต Natural product chemistry
       - ปี พ.ศ.2545
   วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เภสัชเคมีและผลิตภัณพ์ธรรมชาติ)
       - ปี พ.ศ.2545
       - จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       - ประเทศ ไทย
ตำแหน่งบริหาร
สมาชิกองค์กรวิชาชีพ
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานวิชาการ
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ทรัพย์สินทางปัญญา/สิทธิบัตร
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ทุนวิจัยที่ได้รับ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด โปรดอัพเดทข้อมูลล่าสุด

phar_user

รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
Assoc.Prof.Dr.Rawiwun Kaewamatawong
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
: 045353623
: rawiwun.k@ubu.ac.th

phar_scopus metrics overview
- 16 Documents by author
- 241 Citations by 238 documents
- 7 h-index

ติดต่อ รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์

วัน/เวลา ทำการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed