บุคลากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร.ศิศิรา ดอนสมัคร

อาจารย์

คุณวุฒิ
ตำแหน่งบริหาร
สมาชิกองค์กรวิชาชีพ
สาขาเชี่ยวชาญ
ผลงานวิชาการ
นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ทรัพย์สินทางปัญญา/สิทธิบัตร
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ทุนวิจัยที่ได้รับ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 4 เมษายน 2566

phar_user

ดร.ศิศิรา ดอนสมัคร
Dr.Sisira Donsamak
ตำแหน่ง: อาจารย์
: 045353623
: sisira.d@ubu.ac.th

phar_scopus metrics overview
- 1 Documents by author
- 3 Citations by 3 documents
- 1 h-index

ติดต่อ ดร.ศิศิรา ดอนสมัคร

วัน/เวลา ทำการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จันทร์
8:30 - 16:30 น.
อังคาร
8:30 - 16:30 น.
พุธ
8:30 - 16:30 น.
พฤหัสบดี
8:30 - 16:30 น.
ศุกร์
8:30 - 16:30 น.
เสาร์
Closed
อาทิตย์
Closed